akhlagy
موضوعات
صفحه ها
فيدها
امیرحسین
روشهای موثر برای مدیریت مخارج زندگی

روشهای موثر برای مدیریت مخارج زندگی

 

شنبه ، 25 دی 1389 ، 18:46

پول در زندگی همه افراد نقشی اساسی دارد و اهمیت آن برایتمام کسانی که زندگی اجتماعی دارند، مشخص است. هر چند که نباید تمام زندگی را درپول دید و خوشبختی را با میزان پولی که به دست می ‌آوریم مقایسه کرد، اما بایدقدر و ارزش واقعی پول را بدانیم و باید تلاش کنیم تا مانع بروز مشکلات ناشی ازبی‌ پولی در زندگی شویم. پس باید سعی کنیم و یاد بگیریم که مخارج و هزینه‌ هایخود را کنترل کنیم.


همین طور خوب خواهد بود اگر از سنین خردسالی به کودکانبیاموزیم که چگونه پول خود را خرج کنند. این یکی از مهارت‌ های اصلی زندگی درعصر حاضر است؛ مهارتی که باید از همان دوران کودکی به فرزندان‌ مان آموزش دهیم.با کنترل کردن مخارج و درآمدها می ‌توان راحت ‌تر زندگی کرد و دارایی را افزایشداد. گاهی اوقات مخصوصاً با پیش آمدن هزینه ‌های پیش‌ بینی نشده، صرفه‌ جویی بهسختی راه رفتن روی آب است. پس همیشه باید بهفکر هزینه ‌های مختلف زندگی باشیم.

 

هزینه ‌هایی که هر لحظه ممکن است ازراه برسند. با دقت در مقدار پولی که اینک در اختیار دارید و میزان پولی که بهدست خواهید آورد، می ‌توانید الگویی برای خرج کردن خود پیدا کنید. برای کنترلهزینه ‌ها و مخارج زندگی، اگر نگوییم این نکات بسیار ضروری است باید اذعان کنیمدانستن آنها می ‌تواند کمک بزرگی به شیوه هزینه کردن ما باشد. در حقیقت مدیریتخرج کردن با پس‌انداز تمام درآمد و صرفه‌ جویی محض تفاوت دارد.آن ‌چه همه ماباید بدانیم این است که با پول خود چه کار کنیم و آن را چگونه هزینه کنیم نه این‌کهفقط پول را پس‌ انداز کنیم.در مدیریت بودجه ‌بندی و کنترل هزینه ها، همیشه همممکن است موفق نشوید.

 

اگر بی‌ توجه به مقدار پولی کهدارید، هر چقدر می ‌خواهید خرج کنید، بدانید و مطمئن باشید که موفق نخواهید بود.

همین طور حتماً باید اول هزینه ‌ها را بنویسید و اولویتآنها را مشخص کنید؛ عدم انجام این کار یا عدم توجه به آن نیز باعث شکست دربرنامه‌ های کنترل هزینه‌ های شما می ‌شود. همچنین همیشه هزینه ‌هایی پیش‌ بینینشده وجود دارند که سر زده از راه می ‌رسند؛ عدم توجه به آنها هم دردسر آفرینخواهد بود.

 

اخبار مرتبط / ادامه خبر پس از لینکها


اولویت‌ بندی مخارج


مدیریت هزینه‌ ها و بودجه‌ بندی شخصی را می‌ توان بانوشتن فهرست مخارج و اولویت ‌بندی آنها شروع کرد. زمانی که شما برای مخارج خودبرنامه ‌ریزی می‌ کنید، در مراحل اولیه، طبیعی خواهد بود که مخارج شما بیشتر ازدرآمدتان باشد. اما همیشه اولویت‌ های اصلی را در نظر بگیرید؛ سپس برای سایرمخارج خود برنامه ‌ریزی کنید. هزینه ‌هایی مانند هزینه بیمه اتومبیل، نوسازیمنزل و... فقط سالی یک‌ بار یا در برخی موارد شش ماه یک‌ بار هستند، ولی نبایداز آنها غافل شد.

اما همیشه سخت‌ ترین بخش کنترل هزینه ‌ها، مربوط به هزینه‌های ماهانه است مانند قسط وام ‌ها، اجاره محل (یا محل کار) پرداخت قبض‌ های آب وبرق و... که باید برنامه ‌ریزی دقیقی برای پرداخت آنها داشته باشیم. اما هزینه‌هایی هم هستند که معمولاً نسبت به سایر هزینه ‌ها ناچیز به نظر می ‌رسند و هفته‌ای یک‌ بار یا روزی یک‌ بار صورت می ‌گیرند. مثل خرید مایحتاج منزل، هزینه ایابو ذهاب و...در کنار همه این هزینه ها، برخی از مخارج هم وجود دارندکه به میل خود ما انجام می ‌شوند. در حقیقت ما می ‌توانیم بدون آنها هم زندگیکنیم، اما ترجیح می‌ دهیم که آنها را داشته باشیم؛ مواردی مثل خرید لوازم منزل،کتاب، مجله و... از این گونه هزینه ‌ها هستند. عدم دقت و توجه در این گونه مخارج معمولاً دردسر ساز خواهند بود.

همچنین هزینه‌ های پیش بینی نشده مانند تعمیرات ضروری درمنزل، خدای نکرده هزینه‌ های درمانی و بیمارستانی یا تعمیرات ماشین شخصی نیز هرلحظه ممکن است در زندگی پیش بیاید. باید همیشه به این گونه هزینه‌ ها هم دقتکنیم و به فکر آنها باشیم.

اما این ‌که کدامیک از هزینه ‌ها باید حتماً انجام شوند وکدامیک را می‌ توان حذف کرد، نکته بسیار مهمی است که در موفقیت یا عدم موفقیت مادر کنترل بودجه زندگی، نقش اساسی دارد.

معمولا همیشه مخارج سر پناه و غذا اولویت اول هستند. هرهزینه ‌ای که مربوط به خانه باشد، از اجاره گرفته تا تعمیرات حتما باید انجامشود. پس از هزینه ‌های منزل باید پرداخت قبوض آب و برق و گاز و... نیز جزءاولویت‌ های اصلی باشد. در ضمن اگر شغلشما وابسته به ماشین و وسیله نقلیه شماست برای کسب درآمد، هزینه‌ های ماشین نیزباید جزء هزینه ‌های اساسی قرار گیرد. همچنین بیمه ‌ها و نظیر آنها نیز باید جزءاولویت‌ های اصلی مخارج و هزینه ‌های شما باشد.

حتما دقت کنید تا اول هزینه ‌ها و مخارج واجب و ضروری رادر نظر بگیرید و سپس بقیه مخارج را انجام دهید.پس از فهرست کردن این مخارج، اگر به این نتیجه رسیدید کهبرای تأمین اولویت‌ های اولیه زندگی خود در آمد کافی ندارید، باید فکری به حالدرآمد خود بکنید و یا از هزینه ‌ها به نحوی بکاهید.

یکی از شیوه‌ ها می‌ تواند این باشد که هزینه ‌هایی کهفعلا واجب نیستند را به ماه ‌های آینده موکول کنید. زمانی که مخارج شما کمی تحتکنترل درآمده باشد.

همچنین بهتر خواهد بود در مواقعی که می ‌توانید، مخارج وهزینه ‌های خود را نقدی پرداخت کنید تا در کارت اعتباری شما پولی باقی بماند.

سعی کنید که در هزینه‌ های آب و برق و گاز و تلفن نیزصرفه‌ جویی کنید. با این کار هم در مصرف انرژی صرفه‌ جویی کرده ‌اید و هم مخارجخودتان را کاهش داده ‌اید. کار مهم بعدی این است که تمام مخارجی را که طی 30 روز(یک ماه) انجام می ‌دهید، به دقت یادداشت کنید؛ بعد می ‌توانید بر اساس آنهاتصمیم بگیرید که چه مواردی را باید حذف کنید تا به شما و زندگی ‌تان لطمه‌ایوارد نشود.همه ما باید از دوران کودکی به فرزندان‌ مان بیاموزیم کهقدر پول را بدانند و بدانند که چگونه و کجا باید پول خود را خرج کنند.
کودک وپول

برای این کار و درک بهتر بچه‌ ها از خرج کردن پول، خوباست زمانی که برای خرید می ‌رویم کودکان را نیز با خود همراه کنیم. در این شرایطآنها شیوه هزینه کردن ما را خواهند دید و یاد خواهند گرفت که چگونه خرج کنند.اگر آنها به سنی رسیده ‌اند که می‌ توانند خودشان مبلغی را خرج کنند می ‌توانیدپولی به آنها بدهید تا خودشان خرید کنند و با این کار متوجه اشتباه ‌های خود هممی ‌شوند. اگر پولی در اختیارشان می ‌گذارید، اهمیت پول را هم به آنها تفهیمکنید. می ‌توانید به آنها یاد بدهید که پول خود را جمع کنند تا بتوانند وسایلبهتر و بزرگ‌تری مانند بازی‌ های کامپیوتری، دوچرخه و... بخرند.کودکان زیاد نمی‌ توانند حساب خرج‌ های خود را داشتهباشند. پس به آنها کمک کرده و پول و حساب خرج‌ هایشان را به جای ماهانه، روزانهیا هفتگی کنید تا برای آنها نیز راحت‌ تر باشد.

یکی از شیوه های خوب این است که پول‌ ان را داخل پاکتیگذاشته و به آنها بدهید و از بچه ها بخواهید هر مبلغی از پول را که خرج می کنندروی همان پاکت بنویسند. در ضمن می توانید برای خوب خرج کردن آنها نیز هدیه ای درنظر بگیرید. با این شیوه آنها هم می توانند متوجه لزوم داشتن الگویی برای خرجکردن خود بشوند.

مخصوصا این ایام که نزدیک سال نو هستیم فرصت خوبی خواهدبود تا کودکان را متوجه اهمیت پول کرده و شیوه های صحیح خرج کردن و پس‌ نداز رابه آنها بیاموزیم.

منبع :هفته نامه چهاردیواری

برچسب ها :
آروزی توفیق
برچسب ها :
درباره وبلاگ
با آرزوی توفیق روز افزون برای شما
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 329
تعداد نوشته ها : 2
تعداد نظرات : 0
پخش زنده
X